ΠΕΚ: Για ποια «μεταρρύθμιση» μιλάει το Υπουργείο Παιδείας;

Παιδείας Εγκώμιον

artist-macke:
“Tree in the cornfield by August Macke
Size: 30x15.8 cm
”

Tree in the cornfield by August Macke

Για ποια μεταρρύθμιση μιλάει το Υπουργείο Παιδείας, όταν οι πολιτικές του αποδομούν τη δημόσια εκπαίδευση και προκαλούν την υπολειτουργία των σχολείων, όταν όλες οι επιλογές του είναι εμπνευσμένες από την εργαλειοθήκη του Ο.Ο.Σ.Α. και από τις ασφυκτικές δεσμεύσεις του Μνημονίου που ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.;

Δείτε την αρχική δημοσίευση 403 επιπλέον λέξεις

10 of The Best Google Docs Add-ons for Teachers

October 31, 2016
After publishing the best Google Sheets Add-ons for teachers, we are sharing with you today another collection of some of the most popular Google Docs add-ons to try out in your instruction. The add-ons span different topics and you can use them to :

  • Give and receive feedback using both voice and text comments
  • Insert accents for different languages into your Google Doc
  • Easily and quickly create educational  rubrics
  • Create and insert graphs, equations, and math quizzes into your Google Doc
  • Use speech recognition to voice type your Google docs
  • Access and use a huge library of clipart images to use in your docs
  • Automatically create a table of content for easy document navigation
  • Create and insert diagrams, flowcharts, and mind maps into your docs
  • Add electronic signatures to your docs and share them in PDF format
  • Automatically cite sources and generate bibliographies

team work

1- Kaizena
‘Using Kaizena, you’ll be able to give and receive feedback on content, using voice comments, text comments, lessons and skills. All the feedback you provide and receive on Kaizena will be visible in the Kaizena Shortcut to refer to when making changes.  Once you’ve made changes, it only takes a click to share it again to receive more feedback.’

2- Easy Accents
‘This Add-on allows users to easily insert accents for different languages directly from a sidebar in their Google Doc.The add-on will now retain focus on your document!  When you click on an accent it will insert the accent,move the cursor in front, then allow you to continue typing without re-clicking.’

3- OrangeSlice Teacher Rubric
‘OrangeSlice: Teacher Rubric increases the teacher’s grading productivity by eliminating repetitive clicks, presenting the rubric selections in an easy to use format and presenting the final grades in a consistent, professional format.  More time is created for the teacher to provide the needed constructive feedback their students need for success.’

4- g(Math)
‘Write virtually any mathematical expression directly on your PC or Chromebook’s keyboard or touchscreen. Input’s easy: you don’t need to know any fiddly math code or programming languages. g(Math) understands what you’re typing or handwriting, instantly turning your expressions into clear, accurate on-screen formulae.’

5- Lucidchart Diagrams
‘Lucidchart is the web’s leading diagramming and visualization app. Install now to collaborate with team members and clients on flowcharts, mockups, network diagrams, and more.’

6- HelloSign
‘HelloSign takes paper out of the equation. You’ll never need to print, sign and scan documents again! Simply open your Google Doc, add your signature and send it off as a PDF. It’s legally binding and takes less than a minute.’

7- EasyBib
‘Automatically cite books, journal articles, and websites just by entering in the titles or URLs. Format citations in MLA, APA, Chicago, Harvard, and over 7K other styles. When you’re finished creating your bibliography, click Generate Bibliography and we’ll alphabetize your citations and add them to the end of your paper.’

 

more… http://www.educatorstechnology.com/2016/10/10-of-best-google-docs-add-ons-for.html?m=1