Πώς να αντιστρέψουμε την τάξη για υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευση – Τα βήματα.

Ας ξαναδούμε όμως τα  2 βήματα όπως τα ακολουθούμε χρόνια τώρα.

 1. Παραδίδουμε το μάθημα σε μια τυπική πρωινή σχολική ώρα.
 2. Τα παιδιά κάνουν την ατομική εργασία ή τις ομαδικές εργασίες στο σπίτι.

Αυτάάάά… και πάμε παρακάτω!

Πώς θα σας φαινόταν όμως αν υπήρχε η δυνατότητα να κάνουμε την παράδοση του 1ου βήματος εκτός σχολικού χρόνου, ώστε κατά το σχολικό χρόνο να απασχολήσουμε τα παιδιά με επεξηγήσεις του κεφαλαίου που μελετήθηκε στο σπίτι ή με ομαδικές αλληλοσυνεργατικές εργασίες; Αν είστε σύμφωνοι να το δοκιμάσετε, τότε… καλωσορίσατε στην αντίστροφη τάξη, που θα περιγράψουμε αμέσως με απλά λόγια και συγκεκριμένα βήματα.

Αντίστροφη τάξη λοιπόν…

Με το νέο αυτό εκπαιδευτικό μοντέλο, τα παιδιά μελετούν το νέο αντικείμενο στο σπίτι με διάφορους μη παραδοσιακούς τρόπους, δηλαδή μέσω παρουσιάσεων ppt, αυστηρά επιλεγμένα video ή συνεργαζόμενα μέσω Skype  ή μέσω Moodle και αφιερώνουν το σχολικό χρόνο σε επίλυση αποριών που έχουν προκύψει από τη μελέτη του νέου γνωστικού αντικειμένου μεταξύ τους ομαδικά ή με τη βοήθεια του δασκάλου, ανακοινώνοντας στην τάξη πώς έλυσαν αυτές τις απορίες.

Να πώς γίνεται λοιπόν, βήμα προς βήμα.

Ας δούμε πρώτα κάποιες εικόνες για να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα.

Αφού μελετήσαμε τις εικόνες που προηγήθηκαν, πάμε να δούμε τώρα τα βήματα προσεκτικά ένα ένα:

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ (ΤΑΞΗ)

Δίνουμε το μάθημα μέσω ppt ή pdf αρχείο που θα περιέχουν links για βοηθητικά videos από το YouTube ή από ιστοσελίδες, φωτογραφίες, χάρτες, animations, κλπ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ (ΤΑΞΗ)

Μαζί δίνουμε και κάποια flashcards για εμπέδωση πάνω σε θέματα που εμείς θέλουμε να προσέξουν ιδιαίτερα τα παιδιά. Μπορούμε μάλιστα να προκαλέσουμε τα παιδιά να φτιάξουν κάποιες ερωτήσεις για να τις ανακοινώσουν στην τάξη και από τις οποίες θα αρχίσει η μελέτη του γνωστικού αντικειμένου και η συζήτηση στην τάξη την επόμενη μέρα.

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ (ΣΠΙΤΙ)

Βασικές πηγές γνώσεων για τα παιδιά πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό, video (αν είναι δυνατόν με υπότιτλους και αν δεν υπάρχουν να τους βάλουμε εμείς), το Skype για να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με το δάσκαλο όποτε κρίνουν ότι χρειάζονται τη βοήθειά του και διαδραστικά media που υπάρχουν άφθονα στο διαδίκτυο και που τα δίνουμε στα παιδιά μέσω links μέσα από τις παρουσιάσεις.

Η βασική ιδέα είναι να συλλάβουν τα παιδιά το κεντρικό νόημα των παρουσιάσεών μας για να καταλάβουν τι ζητάμε και κάθε φορά να τους εξηγούμε τη σκοπιμότητα των κινήσεών μας με συγκεκριμένες οδηγίες.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ (ΤΑΞΗ)

Αφού τα παιδιά διαβάσουν με το παραπάνω σκεπτικό το μάθημα, έρχεται η στιγμή που θα βρεθούμε στην τάξη. Τι κάνουμε τότε;

 • Τα παιδιά μπορούν να έχουν μαζί τους σημειώσεις από τη μελέτη τους για να ανταλλάξουν σκέψεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους ή απευθείας με το δάσκαλο. Μπορούμε να απαιτήσουμε να έχουν μια ερώτηση οπωσδήποτε, που μπορεί να είναι ερώτηση – απορία ή ερώτηση κατανόησης προς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους ή την ολομέλεια της τάξης.
 • Αν κατά τη συζήτηση μια ομάδα καταλήξει σε αδιέξοδο ή έχει απορίες, τις ανακοινώνει στην ολομέλεια για να συζητηθεί από κοινού.
 • Όταν οι ομάδες εργασίας λύσουν τις απορίες τους, τότε μπορούν να δημιουργήσουν ερωτήσεις προς τις άλλες ομάδες.
 • Στο τέλος έρχεται η σειρά μας και απευθύνουμε ερωτήσεις κατανόησης είτε ατομικά είτε στις ομάδες εργασίας.

Συνοψίζοντας λοιπόν… στην αντίστροφη τάξη…

 • Η παραδοσιακή παράδοση του μαθήματος γίνεται ως εργασία στο σπίτι και ο σχολικός χρόνος αφιερώνεται σε συζητήσεις, συνεργατική εργασία των μαθητών, επίλυση αποριών, εργασία σε εργαστήριο ή άλλες ασκήσεις.
 • Επιτρέπει στους μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και στυλ μάθησης να μάθουν με βάση το δικό τους ρυθμό.
 • Προάγει την επικοινωνία και το διάλογο μεταξύ των μαθητών (είτε μέσα στην τάξη είτε μέσω τηλεδιάσκεψης), μεταξύ μαθητών και δασκάλου (με τον ίδιο τρόπο), επιτρέπει τη μεσολάβηση εξωτερικών παραγόντων (μέσω you tube για παράδειγμα), είτε βρίσκονται στον ίδιο χώρο είτε όχι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 1. Η αντίστροφη τάξη, αντιστρέφει τον  παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας μας, αλλά και τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά.
 2. Η αρχή μπορεί να γίνει με δοκιμή σε μια ενότητα ενός μαθήματος, μετά στο μάθημα και ανάλογα με τα αποτελέσματα, το επεκτείνουμε ή όχι!
 3. Με τον τρόπο αυτό πλησιάζουμε περισσότερο στο σύγχρονο πρότυπο εκπαίδευσης που απαιτεί να…
 • Δημιουργούμε
 • Αξιολογούμε
 • Αναλύουμε
 • Εφαρμόζουμε
 • Κατανοούμε
 • Θυμόμαστε