ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ – 4

Ρωτάτε τους παλιούς συναδέλφους, εκφράζετέ τους τις απορίες σας. Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, μη φοβάστε! Ο συνάδελφος που θέλει το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας της σχολικής σας μονάδας και κατ’ επέκταση την πρόοδο του σχολείου, είναι πάντα πρόθυμος να σας βοηθήσει. Όλοι μας έχουμε περάσει από το στάδιο του αρχάριου και ξέρουμε τι σημαίνει ανασφάλεια, όπως επίσης και τι κινδύνους ελλοχεύουν οι αλόγιστοι πειραματισμοί. Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε «καινοτομία», καλό είναι να παίρνουμε τη γνώμη ενός πιο παλιού συναδέλφου. Φανταστείτε ότι κι εμείς με τα 30 χρόνια στην πλάτη αλληλοσυμβουλευόμαστε για το καλό μας. Όσα χρόνια και να έχει ένας δάσκαλος πίσω του, πάντα μαθαίνει γιατί απλούστατα αλλάζουν οι εποχές και πρέπει να έχει επαφή με την εποχή που διάγει, αν θέλει να έχει επαφή και με τα παιδιά που διδάσκει.

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΓΝΩΣΗ

4. Συσχετισμός νέων πληροφοριών με παλιά γνώση – (Οι νέες γνώσεις χτίζονται πάνω στο τι έχουμε ήδη κατανοήσει).

Αποτελέσματα ερευνών

  • Η ιδέα ότι οι άνθρωποι  μαθαίνουν κάτι νέο με βάση αυτό που ήδη ξέρουν δεν είναι νέο. Είναι όμως πραγματικά ζωτικής σημασίας ζήτημα, όταν ξεκινάμε τη διδασκαλία μας έχοντας κατά νου αυτό το πράγμα.
  • Οι άνθρωποι πρέπει να ενεργοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις, γιατί πάνω σ’ αυτές θα χτίσουν τις καινούργιες.

Στην τάξη

Οι δάσκαλοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και να τη χρησιμοποιήσουν για μαθησιακούς σκοπούς με διάφορους τρόπους…

  • Συζητάμε το περιεχόμενο του νέου μαθήματος πριν το δώσουμε στους μαθητές μας για να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει την απαιτούμενη γνώση που θα μας βοηθήσει και θα τα βοηθήσει να κατακτήσουν και τη νέα.
  • Συχνά η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών δεν είναι πλήρης ή υπάρχουν παρανοήσεις. Αυτές τις παρανοήσεις θα πρέπει να ανακαλύψουμε και να τις διορθώσουμε έγκαιρα.
  • Πολλές φορές είναι αναγκαίο να κάνουμε σοβαρές επαναλήψεις με τους μαθητές μας όταν οι προϋπάρχουσες γνώσεις έχουν σοβαρές ατέλειες. Ίσως χρειαστεί να αναθέσουμε ενισχυτικές εργασίες για το σκοπό αυτό.
  • Ο δάσκαλος μπορεί επίσης με κάποιο τρόπο να βοηθήσει τους μαθητές του να βρουν τη σχέση ανάμεσα στην προϋπάρχουσα και τη νέα γνώση. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που θα υποδείξει ο δάσκαλος και που θα μπορούν να χρησιμοποιούν συχνά οι μαθητές για το σκοπό αυτό.