ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ

9. Μαθαίνουμε τα παιδιά να μεταφέρουν τη γνώση – (Η μάθηση γίνεται πιο ουσιαστική, όταν εφαρμόζεται σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής.)

Αποτελέσματα ερευνών

Οι μαθητές συχνά δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο για να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, μπορούν να μάθουν για τους νόμους του Νεύτωνα στο σχολείο, αλλά δεν μπορούν να  καταλάβουν πώς εφαρμόζονται σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Η μεταφορά της γνώσης είναι πολύ σημαντική. Γιατί να θέλει κάποιος να πάει στο σχολείο αν ό, τι μαθαίνει εκεί δεν εφαρμόζεται σε άλλες καταστάσεις και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός σχολείου;

Στην τάξη

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα των μαθητών τους να εφαρμόζουν όσα έχουν μάθει στο σχολείο. Να μερικοί τρόποι.

 • Η εμμονή στην εμπέδωση της ύλης. Χωρίς επαρκή βαθμό κατανόησης, μεταφορά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.
 • Βοηθώντας τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις θετικές επιπτώσεις της μεταφοράς των πληροφοριών που έχουν μάθει.
 • Εφαρμόζοντας ό, τι έχει μάθει ο μαθητής σε μια περιοχή της ύλης, σε άλλες περιοχές ή σε άλλα μαθήματα στα οποία μπορεί να σχετίζονται (διαθεματικότητα).
 • Παρουσιάζοντας στους μαθητές πώς να εξάγουν γενικές αρχές από συγκεκριμένα παραδείγματα.
 • Βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν πώς να παρακολουθούν τη μάθησή τους και πώς να αναζητούν και να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά τους για την πρόοδό τους.
 • Διδάσκοντας την κατανόηση κι όχι την απομνημόνευση.

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ

8. Στοχεύοντας προς την κατανόηση κι όχι την απομνημόνευση – (Η μάθηση είναι καλύτερη όταν το υλικό οργανώνεται γύρω από γενικές αρχές και εξηγήσεις, παρά όταν βασίζεται στην απομνημόνευση απομονωμένων στοιχείων και διαδικασιών.)

Αποτελέσματα ερευνών

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν οι μαθητές τους να κατανοούν ό, τι μαθαίνουν και να μην το απομνημονεύουν με επιφανειακό τρόπο. Η έρευνα δείχνει ότι όταν οι πληροφορίες απομνημονεύονται επιφανειακά, ξεχνιούνται εύκολα. Αντίθετα, όταν κάτι γίνεται κατανοητό, δεν ξεχνιέται εύκολα και μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιπτώσεις (βλέπε την επόμενη αρχή για τη μεταφορά). Για να κατανοήσουν αυτό που διδάσκονται, οι μαθητές πρέπει να έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν τι κάνουν, να μιλήσουν γι ‘αυτό με άλλους μαθητές και με τους δασκάλους, να διευκρινίσουν και να καταλάβουν πώς εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις.

Στην τάξη

Πώς μπορεί όμως κάποιος να διδάξει την κατανόηση; Να μερικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού που έχουν σκοπό την προώθηση της κατανόησης των αντικειμένων.

 • Ζητάμε από τους μαθητές να εξηγήσουν ένα φαινόμενο ή μια έννοια με δικά τους λόγια (δεν επιμένουμε σε αποστήθιση κανόνων).
 • Δείχνουμε στους μαθητές μας πώς να δίνουν παραδείγματα για το πώς εφαρμόζεται μια αρχή ή πώς λειτουργεί ένας νόμος.
 • Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα με συγκεκριμένους μηχανισμούς και με σταδιακά αυξανόμενη δυσκολία.
 • Όταν οι μαθητές κατανοούν την ύλη τότε μπορούν να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές, να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις τους και να βγάζουν συμπεράσματα μέσα από διάλογο μεταξύ τους και με το δάσκαλο.
 • Καλό είναι να διδάσκουμε τα παιδιά πώς να γενικεύουν κάποια επιμέρους φαινόμενα και πώς να εξάγουν γενικές αρχές.

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

7. Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης – (Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να επιλύουν τις εσωτερικές αντιφάσεις και να αναδομούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους)

Αποτελέσματα ερευνών

Ορισμένες φορές η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην κατανόηση νέων πληροφοριών. Αν και αυτό συμβαίνει συχνά στα μαθηματικά, μπορεί να ισχύει για όλα τα γνωστικά πεδία. Αυτό συμβαίνει επειδή η τρέχουσα κατανόησή μας του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, της ιστορίας, της θεωρητικής αντίληψης για τους αριθμούς, κλπ., είναι προϊόν χιλιάδων ετών πολιτισμικής δραστηριότητας που όμως αλλάζει διαχρονικά  τους τρόπους εξήγησης των φαινομένων. Για παράδειγμα, στον τομέα των μαθηματικών, πολλά παιδιά κάνουν λάθος όταν χρησιμοποιούν κλάσματα, επειδή χρησιμοποιούν κανόνες που ισχύουν για τους φυσικούς αριθμούς μόνο.

Στην τάξη

Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να διευκολύνουν την κατανόηση των φαινομενικά αντιφατικών πληροφοριών;

 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μαθητές τους έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις και ελλιπή κατανόηση κάποιων εννοιών που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με όσα διδάσκονται στο σχολείο.
 • Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργούμε τέτοιο μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές να εξωτερικεύουν αυτές τις αντιφάσεις και να τις επιλύουν.
 • Οι επιστημονικές εξηγήσεις πρέπει να επιλύονται με σαφήνεια και με κατάλληλα παραδείγματα.
 • Για να δώσουμε χρόνο στους μαθητές να αναδιαρθρώσουν κάποιες αντιλήψεις καλό είναι να διδάσκουμε λιγότερες θεματικές ενότητες αλλά σε μεγαλύτερο βάθος.

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

6. Ανάγκη για αυτοέλεγχο της γνώσης – (Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν τη μάθησή τους, πώς να θέτουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και πώς να διορθώνουν τα λάθη τους.)

Αποτελέσματα ερευνών

 • Ο όρος «αυτοέλεγχος» χρησιμοποιείται εδώ για να δείξει την ικανότητα των μαθητών να παρακολουθούν τη δική τους μάθηση, να κατανοούν πότε κάνουν λάθη και να ξέρουν πώς να τα διορθώνουν (τους δίνουμε τα κατάλληλα προγράμματα γι’ αυτό). Ο αυτοέλεγχος δεν είναι το ίδιο με τη στρατηγική. Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για να μαθαίνουν μηχανικά, χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση του τι κάνουν. Ο αυτοέλεγχος περιλαμβάνει την ανάπτυξη ειδικών στρατηγικών που βοηθούν τους μαθητές να αξιολογούν τη μάθησή τους, να ελέγχουν την κατανόησή τους και να διορθώνουν λάθη τους όταν χρειάζεται.

 • Σωστή αντίδραση μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από συζητήσεις, όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους και να τις υπερασπιστούν απέναντι στους συμμαθητές τους.

Στην τάξη

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αυτοαξιολογούνται και να αντιδρούν σωστά με την παροχή ευκαιριών:

 • Να σχεδιάζουν πώς να λύνουν προβλήματα, πώς να κάνουν πειράματα και πώς να μελετούν ένα κείμενο.
 • Να αξιολογούν καταστάσεις και να αυτοαξιολογούνται με ειλικρίνεια.
 • Να ελέγχουν τον τρόπο σκέψης τους και να προσπαθούν να κατανοήσουν διαδικασίες με ρωτήσεις στον εαυτό τους του τύπου, «γιατί το κάνω αυτό;» «Πόσο καλά το έχω κάνει;» «Τι μου μένει να κάνω και πώς σε συνάρτηση με το χρόνο που μου απομένει;» κλπ
 • Να είναι ρεαλιστές με τον εαυτό τους και να γνωρίζουν την πραγματική τους αξία, «Είμαι καλός στη Γλώσσα, αλλά θέλω προσπάθεια στα Μαθηματικά» κλπ
 • Να ορίζουν δικούς τους μαθησιακούς στόχους.
 • Να γνωρίζουν τις αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης και να γνωρίζουν πότε να τις χρησιμοποιούν.

Πολύ καλό άρθρο!

Παιδείας Εγκώμιον

clip_image001

                            Η δύναμη των λέξεων

      Ανάγνωση είναι ένα ταξίδι στις σκέψεις του συγγραφέα με όχημα τις λέξεις, μέσα από το οποίο μοιραζόμαστε τα θέλω του, τους φόβους του, τις ελπίδες του, βλέπουμε εικόνες, ζωγραφιές, χρώματα, γνωρίζουμε χαρακτήρες, ταξιδεύουμε σε τόπους άγνωστους, γεμίζουμε με νότες, μυρωδιές, γεύσεις, φωνές, συναισθήματα, χαμόγελα, δάκρυα, φως, σκοτάδι, βροχή… Μέσα από τις σελίδες ανακαλύπτουμε το άγνωστο εγώ μας, πονάμε, θυμώνουμε, ερωτευόμαστε…

   Έχουν όμως οι λέξεις τόση δύναμη; Να πατήσουν πάνω στην ψυχή μας αφήνοντας τ’ αποτυπώματα μιας άλλης αισθητικής; Να τυλίξουν την καρδιά μας σε υφάσματα ονείρων που ποτέ δεν κάναμε; Να κολυμπήσουν το είναι μας σε πελάγη μιας άλλης λογικής;  Να σπάσουν τα δεσμά της απόλυτης αβεβαιότητας του μέλλοντός μας;

   Ναι η ανάγνωση μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο μας. Oι λέξεις μπορούν ενώνοντας με μια νοητή γραμμή τη σιωπή μας με τις σκέψεις του συγγραφέα να μας κάνουν ευτυχισμένους, να μας προβληματίσουν…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 117 επιπλέον λέξεις