ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

11. Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές – (Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν λαμβάνονται υπόψη οι ατομικές διαφορές τους.)

Αποτελέσματα ερευνών

Η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν βασικές αναπτυξιακές διαφορές στη μάθηση. Καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται, διαμορφώνουν νέους τρόπους απεικόνισης του κόσμου και επίσης αλλάζουν τις διαδικασίες και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν αυτές τις αναπαραστάσεις. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές ατομικές διαφορές στη μάθηση. Ο αναπτυξιακός ψυχολόγος Howard Gardner έχει υποστηρίξει ότι υπάρχουν πολλές διαστάσεις της ανθρώπινης νοημοσύνης πέραν των λογικών και γλωσσικών ικανοτήτων, που συνήθως ασχολούμαστε στο σχολικό περιβάλλον. Κάποια παιδιά είναι προικισμένα στη μουσική, άλλα έχουν εξαιρετικές χωρικές ικανότητες (που απαιτείται, για παράδειγμα, από τους αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες), ή σωματικές / κιναισθητικές ικανότητες (που απαιτείται από τους αθλητές), ή ικανότητες να συνδέονται με άλλους ανθρώπους, κλπ. Τα σχολεία πρέπει να δημιουργήσουμε το καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές διαφορές.

Στην τάξη

Τα παρακάτω είναι προτάσεις για τη δημιουργία του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των παιδιών, ενώ αναγνωρίζονται και οι ατομικές διαφορές τους:

  • Μάθετε πώς να αξιολογείτε τις γνώσεις, τις στρατηγικές των παιδιών και τους τρόπους μάθησής των.
  • Εισάγετε τα παιδιά σε ένα ευρύ φάσμα υλικών, δραστηριοτήτων και μαθησιακών εργασιών που να περιλαμβάνουν τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, την τέχνη, τη μουσική, την κίνηση, την κοινωνική κατανόηση, κλπ.
  • Εντοπίστε περιοχές ικανοτήτων των μαθητών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ενδιαφέρον, την επιμονή και την αυτοπεποίθηση που δείχνουν σε διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων και υποστηρίξτε τες.
  • Δώστε στα παιδιά, που προκαλούν με τη σκέψη τους, προβλήματα να λύσουν. Προτρέψτε τα να ελέγξουν τις υποθέσεις τους  και τα συμπεράσματά τους με διάφορους τρόπους.
  • Εισάγετε στα προβλήματα καταστάσεις παρμένες από  καθημερινές καταστάσεις.