Επανεξετάζοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση. Δεξιότητες την εποχή της τεχνολογίας – Δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι μαθητές τον 21ο αιώνα – 2

Σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων

Όταν οι μαθητές μας δημιουργούν εργασίες, projects ή PowerPoint παρουσιάσεις, συνήθως προσθέτουν εικόνες ή video από το διαδίκτυο. Καλό είναι να διδάξουμε τους μαθητές μας να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα αυτών που δημοσίευσαν τις εικόνες αυτές ή τα video στο διαδίκτυο. Πρέπει να μάθουν ότι η παράβαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να έχει νομικές επιπτώσεις στους ίδιους ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον.  Πρέπει να μάθουν ότι όλα όσα υπάρχουν για παράδειγμα στο Google Εικόνες μπορεί να μην επιτρέπεται να τα αντιγράψουμε για τον οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί στο διαδίκτυο όλα να φαίνονται ελεύθερα, αλλά ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.

Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις εργασίες τους και έτσι δεν έχουμε πρόβλημα (creative common). Αν όμως κάποιος ανακαλύψει κάτι ύποπτο και το κυνηγήσει νομικά τότε μπορεί να μπούμε σε μπελάδες.

Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά sites που περιέχουν creative common υλικό το οποίο μπορούμε ελεύθερα να χρησιμοποιήσουμε:

  • Morgue File
  • Wylio
  • Edupic Graphical Resource
  • The World Images Kiosk
  • Image Base
  • Photo 8
  • Google Images
  • Yahoo Images
  • Animal Photos

Αναλυτική σκέψη και εφαρμογή

Οι μαθητές θα πρέπει να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανιχνεύσουν και να φιλτράρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται όπως επίσης και ποιες να παραλείψουν ως αχρείαστες.

Κριτική σκέψη

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται και να μαθαίνουν μόνοι τους, να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν θετικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που ανήκουν.

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Οι μαθητές πρέπει να μάθουν πώς να τηρούν μια σωστή επικοινωνιακή συμπεριφορά. Πρέπει να μάθουν να είναι καλοί ακροατές προς τα υπόλοιπα μέλη της τάξης και να επιχειρηματολογούν σωστά.

Υπευθυνότητα

Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να αναλαμβάνουν τις συνέπειες των πράξεών τους και να μάθουν να προσαρμόζονται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον!

Αναφορά πηγών πληροφοριών

Είναι μια δεξιότητα απαραίτητη σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος από ανθρώπους που παρουσιάζουν για δική τους μια εργασία κάποιου άλλου. Εμείς, ως δάσκαλοι, είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε στους μαθητές μας να σέβονται την εργασία των άλλων και αν χρειαστεί να «αντιγράψουν» πληροφορίες από κάποια πηγή, θα πρέπει να αναφέρουν στο τέλος της εργασίας τους τη διεύθυνση των πηγών που έχουν ανατρέξει.

Εύρεση και χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα

Ο κόσμος έχει μπει για τα καλά στην κινητή τηλεφωνία και η πλειοψηφία των μαθητών μας διαθέτει κάποιο κινητό τηλέφωνο και τις περισσότερες φορές τελευταίας γενιάς. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά ασχολούνται με το κινητό τους περισσότερες από 4 ώρες ημερησίως, χρόνος που είναι τεράστιος σε σχέση με αυτόν που αφιερώνουν στη μελέτη τους. Ως εκπαιδευτικοί πρέπει να σιγουρευτούμε ότι οι μαθητές μας διαθέτουν στο κινητό τους και κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρμογές όπως είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών, μαθηματικών, φυσικής κλπ που πλέον είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν για όφελός τους.