Screencasting – Kathy Schrock’s Guide to Everything

Screencasting – Kathy Schrock’s Guide to Everything.

Το screencasting είναι ένας σύγχρονος τρόπος παρουσίασης ενός μαθήματος, αφού η οθόνη του υπολογιστή του εκπαιδευτικού, γίνεται πίνακας που μαγνητοσκοπείται σε μορφή video και μπορεί να μοιραστεί στα παιδιά. Τα παιδιά με τη σειρά τους, έχουν το video στο σπίτι τους ή στο tablet τους ή στο smartphone τους και μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα ακούγοντας τη φωνή του δασκάλου τους που τους εξηγεί κάποια δύσκολα σημεία που έχει εντοπίσει ο ίδιος μέσα στην τάξη. Τα παιδιά με τον τρόπο αυτό, κάνουν συνεχή επανάληψη και καλύπτουν αδυναμίες.

Προσωπικά το χρησιμοποιώ αρκετά και το πρόγραμμα που με έχει διευκολύνει, γιατί είναι πολύ απλό στη χρήση του και το προτείνω ανεπιφύλακτα είναι το oCam. Δοκιμάστε το screencasting και θα δείτε πολύ καλά αποτελέσματα.

GENERAL SCREENCASTING INFO

SCREENCASTING APPLICATIONS AND IDEAS FOR THE COMPUTER

26 Teacher Tools To Create Online Assessments

26 Teacher Tools To Create Online Assessments.
You teach, which means you need to know what students do and don’t understand.

Which means you need to assess.

You teach in the 21st century, which means you use the internet and digital tools to plan, share, and curate learning.

Which means online assessments could be a boon to your teaching, whether for blended learning, a flipped classroom, eLearning, to better communicate learning progress to parents, or for students to track their own mastery.

So then one or two of the 26 teacher tools to create online assessments by Classroomaid Chuang may prove useful to you, yes?

Listly by ClassroomAid Chuang

Teacher tools for creating quizzes or polls

 

Free tools or websites that teachers can create or share quizzes and polls. Please add your recommendations.

 

Socrative | Student Response System

 

Socrative | Student Response System

Socrative is a smart student response system that empowers teachers to engage their classrooms through a series of educational games and exercises via smartphones and tablets. Our apps are super simple and take seconds to load and run. Teachers control the questions and games on their laptop, while students respond and interact through their smartphones/laptops. Run it as an app or on any web browser

 

Google Forms + Flubaroo

Google Forms + Flubaroo

Google Forms – the quizzes can even be self-grading by adding in the proper «if statements» in the underlying spreadsheet. Google Forms allows you to create many different types of questions, automatically collects usernames, sends data to a spreadsheet, self-grading options such as «if statements» but if you use a tool called Flubaroo http://www.flubaroo.com/ it is even easier to grade them. Google makes it easy to graph results as well. Google Forms also has many public templates with some quizzes that have already been made, you can use and modify them. I like the way Google Forms works with other Google Apps, you can either send the quiz to students via their mail, or embed the quiz in your Google Site.

 

PollEverywhere

 

PollEverywhere

For class sizes of 30 or less it is free and unlimited. Its great for polling your class for opinion and understanding. The results can be embedded into a PowerPoint presentation or web page and update in real time. responses can be submitted via text message, Twiitter or web. It’s the favorite tool of many teachers for creating pools.

 

 

Moodle

 

Moodle

The focus of the Moodle project is always on giving educators the best tools to manage and promote learning, but there are many ways to use Moodle.Moodle is an Open Source Course Management System (CMS), also known as a Learning Management System (LMS) or a Virtual Learning Environment (VLE). It has become very popular among educators around the world as a tool for creating online dynamic web sites for their students.

 

mQlicker - Free Audience Response System for Mobile, Cell and Smartphones, Tablets including iPhone, iPad, Android, B...

 

mQlicker – Free Audience Response System for Mobile, Cell and Smartphones, Tablets including iPhone, iPad, Android, B…

Turns any networked device into an easy-to-use response tool. Wide support for smartphones and tablets including iPhone, iPad, Android, Blackberry and Kindle.

 

ThatQuiz

 

ThatQuiz

It’s a free online non-commercial resources for teachers and students, there are built in quizzes for math, science, language arts, and social studies, which are adjustable in both difficulty and length. The interface has not been limited by the pre-built and allows educators to make their own tests covering any subject and set of questions. It allows for multiple languages.

 

Gnowledge

 

Gnowledge

It is a new free site designed for creating and taking tests/exercises. The features include sharing tests and results with social network, tracking progress, rating a test, searching a test by subject or grade level..

ProProfs (Quiz Maker)

ProProfs (Quiz Maker)

Its free version offers unlimited quizzes, questions & quiz takers. The paid version offers student tracking, privacy settings, and others.

 

Hot Potatoes

 

Hot Potatoes

The Hot Potatoes suite includes six applications, enabling you to create interactive multiple-choice, short-answer, jumbled-sentence, crossword, matching/ordering and gap-fill exercises for the World Wide Web. Hot Potatoes is freeware, and you may use it for any purpose or project you like. It can be integrated with Moodle.

 

QuestionPro

 

QuestionPro

They have a free academic license, and this is definitely a more high end survey tool. But one of the many cool things is it allows for branching questions… So depending on how a student answers one question, they could be taken to a whole different place.

Quiz Revolution

Quiz Revolution

Using www.QuizRevolution.com you can create interactive or multimedia quizzes with this innovative site and embed them easily in any website or blog using 1 line of simple HTML (an IFRAME).Perfect for any website or blog for fun competitions, organization promotions, education, business advertising, training tools, and interactive media.

Quibblo

Quibblo

Quibblo online quizzes: Take fun quizzes, create quizzes, fun surveys, polls & personality quizzes. Make your own quiz for your blog, Facebook, or MySpace!

 

Zoho Challenge

 

Zoho Challenge

Its free version offers 100 Test Papers / Month,Open Tests (always public),1 Question Bank.

 

Testmoz

 

Testmoz

Generate automatically graded online tests with 4 questions types. Great for professionals and K-12! No need to register to create tests.

 

GoToQuiz.com

 

GoToQuiz.com

It’s a very simple site for creating a quiz that generates a unique URL for others to take.

 

ClassMarker

 

ClassMarker

The ClassMarker online testing website, is a easy to use, online quiz maker that marks your tests and quizzes for you.

 

QuizStar

 

QuizStar

QuizStar is a free, online quiz maker that allows you to manage your classes, assign quizzes, and generate reports of quiz scores and student performance.

Quizinator

Quizinator

Teacher Resources to Create, Store, and Print worksheets, studysheets, exams and quizzes online. Its capacity for creating multiple versions of the same quiz is really helpful.

Window's plug-in "Interactive Classroom"

Window’s plug-in «Interactive Classroom»

It’s a plugin for PPT 2007, 2010 and OneNote 207,2010 called Interactive Classroom. Basically, you download the plugin to load it. From there you click on the tab in PPT called Academic and it will give yor a list of menu options for creating a PPT for polling. Share the PPT to your network and your students using OneNote can then access your PPT through OneNote by using the Academic Tab to find it. The entire PPT will come into one note and once you press the poll button in your presentation the students will then be able to respond to your questions. Once you close the poll it will show results to all the users. Since they are in OneNote they can then take notes over their copy of your presentation and have it for future reference.

 

Ecoballot e-voting for schools

 

Ecoballot e-voting for schools

Ecoballot is an affordable web-based platform for school elections. Each subscription includes unlimited use by the entire school, so teachers can use it as a quiz or survey tool as well. Works best in government or civics class, where students can cast votes in current or historical elections.

 

Scattervox - A New Kind of Online Poll

 

Scattervox – A New Kind of Online Poll

Scattervox is a free web site that allows users to create free online polls with a twist: users «plot» their opinions about people, places, and things on a two-dimensional «scatterplot.» Think of it as an interactive infographic. Different – and fun!

 

Survey Anyplace - Mobile Quizzes and Surveys

 

Survey Anyplace – Mobile Quizzes and Surveys

Survey Anyplace enables anyone to create appealing mobile quizzes and surveys to engage with audiences on the go. Use the feedback to increase satisfaction, participation and revenue. Get started for free.

NetClick

 

Twtpoll - From Simple Twitter Polls to Powerful Web Surveys. Social Media Feedback Tool.

 

 

 

25

 

Mentimeter

 

Mentimeter

Interact with your audience – Free of charge and without registration!

 

Knowledge Mouse - Online Quiz Generator

 

Knowledge Mouse – Online Quiz Generator

Allows you to make and take practice quizzes online. You can also create printable quiz sheets as well as flash cards and word search puzzles.

 

 

27

 

iPads and Assessment, A Winning Combination

 

iPads and Assessment, A Winning Combination

Download or subscribe to free content from iPads and Assessment, A Winning Combination by Dawson Education Services Co-op on iTunes.