20 τρόποι να χρησιμοποιήσετε το Edmodo

Edmodo - Summary

Το Edmodo είναι μια πολύ καλή εκπαιδευτική πλατφόρμα που λειτουργεί με ασφάλεια σε κλειστό περιβάλλον και με μέλη που ορίζει ο δάσκαλος. Το χρησιμοποιώ κάθε χρόνο.

Edmodo-groups-large

Τα παιδιά μέσα από το Edmodo, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα μαθήματα της επόμενης μέρας ή για το χρονοδιάγραμμα μιας εργασίας σε βάθος χρόνου, να μιλήσουν, να συνεργαστούν για την εκπόνηση διάφορων εργασιών, να δημοσιεύσουν τις απορίες τους, τα αστεία τους, τα τραγούδια τους, και τέλος να ανταλλάξουν υλικό για τις εργασίες τους και να ανατρέξουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (που είναι οργανωμένη από το δάσκαλο)  και να μελετήσουν το βοήθημα που τους έχει υποδείξει ο δάσκαλος για τη συγκεκριμένη εργασία (πολύ καλό εργαλείο το Edmodo για όσους θέλουν να εφαρμόσουν την αντίστροφη τάξη σε κάποια μαθήματα), κλπ. Λειτουργεί δηλαδή σαν το Facebook.

Edmodo - calendar2

Ο δάσκαλος από την πλευρά του, έχει τη δυνατότητα, να χρησιμοποιήσει το planner του Edmodo, κάτι δηλαδή σαν μηνιαίο πλάνο, που τα παιδιά με μια ματιά μπορούν να γνωρίζουν τι έχουν για την επόμενη μέρα (μεγάλη η αξία του για τα παιδιά που λείπουν και για τους γονείς που γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τι μαθήματα έχουν τα παιδιά τους). Επίσης μέσα από το Edmodo  μπορεί να αναθέσει εργασίες οι οποίες μπορούν (εφόσον γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή, .doc .ppt κλπ) να παραδοθούν από τα παιδιά μέσα από το σύστημα και ο δάσκαλος να γνωρίζει πότε κατατέθηκε η κάθε εργασία και να τη βαθμολογεί online, ή να επιβραβεύσει κάποιο παιδί με κάποιο παράσημο. Μπορεί να ελέγχει από τον υπολογιστή του ή από την αντίστοιχη εφαρμογή για smartphone οποιαδήποτε στιγμή ποιος και πότε μπαίνει στο Edmodo και τι λέει με το άλλο παιδί (τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν μεταξύ τους. Όλα δημοσιεύονται στην κεντρική σελίδα του Edmodo, μόνο ο δάσκαλος έχει τέτοια δυνατότητα, να συνομιλεί με ένα παιδί ή τους γονείς του). Μπορεί να χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες εργασίας ώστε οι συνομιλίες τους να μην μπερδεύονται με τις συνομιλίες άλλης ομάδας, μπορεί να τους βάλει κάποιο quiz μέσα από αυτό, κλπ.

Όσο θα το ψάχνετε, τόσο θα ανακαλύπτετε τις χάρες του. Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας αυτής, από την άλλη πλευρά εργάζονται συνεχώς για τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των παροχών τους.