Έλληνες καινοτόμοι εκπαιδευτικοί | ODS Portal

I have always tried through the teaching process to try new ways of learning. Nowadays technology with its rapid evolution has helped me a lot. After 31 years in schools, I am at the end of my teaching career but this does not disappoints me. Daily I try to find something new to try and share it with other colleagues. This group is something new for me, for all of us. It is likely the beginning of a new educational era. It is likely the beginning of the creation of a new and modern greek school. I simply want to have the opportunity to take part in this change. Please, do come and join us! This adventure has just begun!

Έλληνες καινοτόμοι εκπαιδευτικοί | ODS Portal.