Μέθοδοι μελέτης· πώς επηρεάζουν τη διδασκαλία

Ars Longa Vita Brevis

Η σημερινή ανάρτηση είναι κατά κάποιον τρόπο αντιγραφή. Το πρόβλημα είναι ότι δε θυμάμαι πού την είχα διαβάσει. Οπότε, αν κάποιος το καταλάβει, μου το λέει για να αναφέρω την πηγή. Ήταν στα ελληνικά και πρέπει να ήταν μετάφραση, ή έστω διασκευή, αυτού του άρθρου.

Γιατί όμως καταπιάνομαι με κάτι που έχουν ήδη γράψει άλλοι; Και τα δύο κείμενα νομίζω πως δεν αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτό το κενό ελπίζω να καλύψω.

Θα αναφερθώ, επομένως, σε τεχνικές μελέτης. Πώς είναι δυνατόν να μελετήσει κάποιος αποτελεσματικότερα και τι επιπτώσεις έχουν οι συγκεκριμένες τεχνικές στη διδασκαλία μας. Αναλύω 5 τεχνικές οι οποίες είναι επαρκώς τεκμηριωμένες από την επιστημονική κοινότητα.

Η πρώτη ονομάζεται ενσυνείδητη εξάσκηση (deliberate practice). Όταν ο μαθητής αυτοματοποιήσει μια δεξιότητα, αντί να συνεχίσει να την εξασκεί, καλύτερο είναι να προχωρήσει σε κάτι συναφές, αλλά πιο δύσκολο· να ανέβει επίπεδο δηλαδή. Δεν έχει νόημα να επιμένουμε συνέχεια στα ίδια. Καλύτερο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 651 επιπλέον λέξεις