8 τρόποι για να ξεκλειδώσετε τη δύναμη του διαδραστικού πίνακά σας

Ars Longa Vita Brevis

Βασικά: Αλλάξτε του τα φώτα!

Είναι ένα εργαλείο και τίποτα περισσότερο.

Δημιουργείστε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα αναδείξετε  τη μάθηση. Αυτό έχουμε ανάγκη. Αξιοποιείστε το Ψηφιακό σχολείο.  Βρείτε άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοιες αναζητήσεις και δημιουργήστε  συνεργασίες. Τα καλύτερα project  τα στήσαμε με συναδέλφους που βρίσκονταν μακριά αλλά συμφωνούμε στις διδακτικές προσεγγίσεις και κυρίως έχουμε παρόμοιες απόψεις, φιλοσοφικές, πολιτικές και παιδαγωγικές. 

Ο διαδραστικός πίνακας πολύ εύκολα μπορεί να γίνει ένα εργαλείο που να διαιωνίζει την αυθεντία. Πώς θα τον αξιοποιήσεις είναι στο χέρι σου. Τελικά ας μην κοροϊδεύομαστε απαιτεί πολλή εργασία όπως να μάθεις καλά κάποιο λογισμικό και μετά να αφιερώσεις χρόνο να δημιουργήσεις το δικό σου υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις της τάξη σου. Και κυρίως εμπλέξτε τους μαθητές σας.

Και σκεφτείτε την 7η «εντολή»: Κλείστε τον!

Δείτε την αρχική δημοσίευση