Το να ξέρεις το γιατί είναι πιο σημαντικό από το να γνωρίζεις το πώς.

Ars Longa Vita Brevis

Μια εξαιρετική  ομιλία που δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο. Τώρα ποιος θα τον ακολουθήσει είναι δικό του θέμα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση