Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

teachersinspiration

Η εκπαίδευση είναι ένα έργο πολυδιάστατο, που ο εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει καθημερινά, κάνοντας χρήση πολλών και διάφορων μέσων. Η απλή χρήση των σχολικών εγχειριδίων και η στείρα απομνημόνευση κανόνων και λέξεων από τα παιδιά, δεν συντελούν στην επιτυχή πραγματοποίηση αυτού του έργου. Η πραγματική εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και να αναπτύσσουν σημαντικές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η κατανόηση της αισθητικής αξίας πραγμάτων, η χαρά της δημιουργίας, η ανάπτυξη του προσωπικού γούστου,η συμμετοχή, η ομαδικότητα και, τελικά, η καλλιέργεια της ίδιας τους της ψυχής.
Ένα μεγάλο και σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών που βοηθά στην εκπλήρωση αυτοών των σκοπών είναι η χρήση της τέχνης. Ήδη, πριν από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό ο παιδαγωγός Amos Comenius τόνιζε τη σημασία και την αξία της τέχνης στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, συμβουλεύοντας, μάλιστα «όλα μέσα στην εκπαίδευση πρέπει να γίνονται αυθόρμητα και χωρίς καταπίεση». Την ιδέα του…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.006 επιπλέον λέξεις