Η αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών “απέναντι” στην προχειρότητα του Υπουργείου Παιδείας

Παιδείας Εγκώμιον

amare-habeo:Konstantin-Ivan-Gorbatov_Village-russe-au-printemps

Konstantin-Ivan-Gorbatov_Village-russe-au-printemps

Του Νίκου Τσούλια

Η αδιαφορία που επιδεικνύει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στα προβλήματα της εκπαίδευσης έχει καταδειχτεί από τις πρώτες ημέρες της θητείας της. Κανένα ουσιαστικό ιδεολογικό στίγμα, καμιά πολιτική πρόταση, κανένα σχέδιο για την εκπαίδευση δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει και περισσεύει είναι λόγια, λόγια, λόγια… Ακόμα και στα λειτουργικά ζητήματα, που δεν έχουν οικονομικό κόστος αλλά απαιτούν απλή διαχείριση, το Υπουργείο Παιδείας «απουσιάζει».

Δείτε την αρχική δημοσίευση 706 επιπλέον λέξεις

Sharing: A Responsibility of the Modern Educator

User Generated Education

In a past post blog I discussed the idea that every educator has a story and that they should share those stories:

Educators are doing amazing things with their learners in spite of the standards-based and accountability-driven movements. If all educators publicized the accomplishments they had in their classrooms using technology, hands-on activities, global collaborations, project-based learning; then an informal qualitative research project would result.  When educators are asked to provide evidence of efficacy to administrators, parents, other educators, funding sources, they could share these success stories.  This aggregate would become the collective narrative – story of education of our times in the beginnings of the 21st century. (https://usergeneratededucation.wordpress.com/2011/11/23/every-educator-has-a-story-just-tell-it/)

2011-11-23_0817

As a follow-up to that post, I am amplifying my call to action to say that I believe it is the responsibility of every educator in this era of learning to share . . . resources, ideas, success, challenges…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 403 επιπλέον λέξεις