ΤΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Πράγματι, η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται ανέκδοτο στις μέρες μας. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι μπαίνοντας πίσω από μια κάμερα διδάσκουν αυτά που θα έκαναν σε μια τάξη. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία προϋποθέτει πολλά.

Κατ’ αρχήν να έχει προηγηθεί η καλλιέργεια του ανάλογου κλίματος από πριν με τα παιδιά. Αν δεν εξηγήσουμε στα παιδιά σε 1-2 συνεδρίες τουλάχιστον τι θα κάνουμε η εκπαίδευση θα γίνει πανηγύρι. Το παιδί θα πρέπει να μπει στο κλίμα ότι μπαίνει στην οθόνη του υπολογιστή του και του tablet του μπροστά για κάποιον σοβαρό σκοπό κι όχι για Fortnite ή FIFA. Βέβαια για να γίνει αυτό, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι διπλάσια προετοιμασμένος απ’ ό,τι στην τάξη. Θα πρέπει να έχει τα εργαλεία εκείνα που θα «ΠΑΛΟΥΚΩΣΟΥΝ» τον πιτσιρικά στην οθόνη του μπροστά και θα μάθει χωρίς να το καταλαβαίνει.

Εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι βασικά η πλατφόρμα επικοινωνίας (Skype, Zoom, Hangout, WizIQ κλπ). Η πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει στον δάσκαλο την ευχέρεια χρήσης τέτοιων εργαλείων όπως μετάδοση Videolesson που θα έχει φτιάξει ο ίδιος και θα το έχει προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης του Σημαντική επίσης είναι η χρήση whiteboard που θα αντικαθιστά τον πίνακα ή τον διαδραστικό της τάξης του. Εδώ βέβαια θα πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία των διαγραμμάτων που θα αναγράφονται πάνω σε αυτόν (mindmapping) γιατί σίγουρα δεν είναι δυνατόν να γράφει ο δάσκαλος ολόκληρα κατεβατά πάνω του. Να διευκρινίσω εδώ ότι η χρήση του γίνεται ευκολότερη με ένα pen mouse. Και τέλος η πλατφόρμα να δίνει την δυνατότητα screen sharing και στον δάσκαλο και στον μαθητή.

Είναι αρκετά ακόμη αλλά τελειώνω εδώ με το πιο βασικό. Αν η ταχύτητα σύνδεσης που του δίνει ο πάροχος τηλεπικοινωνίας του δασκάλου είναι χαμηλή, τότε όλα τα παραπάνω αναβάλλονται μέχρι την αναβάθμιση της ταχύτητας που για μένα θα πρέπει να είναι 50+.

Εν ολίγοις… Το να πάρω ένα βιβιλίο, να κάτσω στο γραφείο μου, να ανοίξω την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, να βάλω τα παιδιά στον υπολογιστή τους με ένα βιβλίο μπροστά τους και να τους λέω ό,τι λέει το βιβλίο, αυτό είναι εξ αποστάσεως ανέκδοτο κι όχι τηλεκπαίδευση.

ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ