Επανεξετάζοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση. Δεξιότητες την εποχή της τεχνολογίας – Αναδρομή στην εποχή της μαθητείας.

Πριν αναλύσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν δάσκαλοι και μαθητές την εποχή της τεχνολογικής έκρηξης που διάγουμε, ας κάνουμε μια αναδρομή στις εποχές της εκπαίδευσης που προηγήθηκαν.

Οι 3 εποχές της εκπαίδευσης

Στο βιβλίο τους «Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση στην εποχή της τεχνολογίας» ο Allan Collins και ο Richard Halverson προσπάθησαν να κατανοήσουν και να μας παρουσιάσουν περίτεχνα τους μετασχηματισμούς της εκπαίδευσης μέσα από τους αιώνες. Με βάση, λοιπόν, τα συμπεράσματά τους, η εκπαίδευση πέρασε από τρεις φάσεις:

Η πρώτη λέγεται εποχή της μαθητείας (Apprenticeship) που διήρκεσε μέχρι τον 19ο αι., η δεύτερη ονομάζεται παγκόσμια εκπαίδευση (universal schooling) η οποία ήταν κυρίαρχη τον 20ο αι. και η τελευταία φάση ονομάζεται δια βίου μάθηση (Life Long  Learning)  και είναι αυτή που διανύουμε τώρα.

1- Η εποχή της μαθητείας

Μέχρι τον 19ο αι., η εκπαίδευση ήταν σε μεγάλο βαθμό ευθύνη των γονέων. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αγρότες και τα παιδιά μάθαιναν τις δεξιότητες που χρειάζονταν για το όργωμα, το ράψιμο κλπ, από τους γονείς ή άλλους συγγενείς. Αυτό ήταν το σύστημα της μαθητείας, όπου μεμονωμένα τα παιδιά διδάσκονταν από άλλους επαγγελματίες την τεχνική του επαγγέλματος που διάλεγαν να ακολουθήσουν με βάση τη μίμηση και την παρατήρηση και αργότερα τη δοκιμή και τη διόρθωση του λάθους.  Και στην Ελλάδα αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης είχε μεγάλη απήχηση, όταν και στις μεγάλες πόλεις το παιδί πήγαινε στο μαγαζί του πατέρα ή άλλου συγγενή για να μάθει τη δουλειά, ή στο μαγαζί κάποιου επαγγελματία για να μάθει μια τέχνη («Μάθε τέχνη κι άστηνε κι όταν πεινάσεις πιάστηνε»)