ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΣΩΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

5. Σωστή στρατηγική – (Οι άνθρωποι μαθαίνουν αξιοποιώντας αποτελεσματικές και ευέλικτες στρατηγικές που τους βοηθούν να κατανοούν λογικά, να μαθαίνουν και να επιλύουν προβλήματα.)

Αποτελέσματα ερευνών

Τα παιδιά αναπτύσσουν στρατηγικές για να βοηθήσουν τον εαυτό τους στην επίλυση των προβλημάτων από μικρή ηλικία. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πάνε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν κάποια είδη, τα επαναλαμβάνουν συχνά στο δρόμο για να τα θυμούνται καλύτερα. Τα παιδιά αυτά έχουν ανακαλύψει την επανάληψη ως στρατηγική στη βελτίωση της μνήμης τους, χωρίς κανείς να τους το έχει υποδείξει. Όταν πάνε στο σχολείο, τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ανάλογες στρατηγικές για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, για την κατανόηση κειμένων, όταν μαθαίνουν από άλλους συμμαθητές τους ή από το δάσκαλο κλπ. Η έρευνα δείχνει ότι αν οι εκπαιδευτικοί κάνουν συστηματικές προσπάθειες να διδάξουν τέτοιες στρατηγικές μάθησης στα παιδιά μόνο σημαντικά οφέλη μπορεί να προκύψουν. Όσο ευρύτερο είναι το φάσμα των στρατηγικών που τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά, τόσο πιο επιτυχημένη μπορεί να είναι η επίλυση προβλημάτων, στην ανάγνωση, στην κατανόηση κειμένου και στη μάθηση γενικότερα.

Στην τάξη

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγνωρίσουν στους μαθητές τους την τάση να κατέχουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων στις διάφορες φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να δοθούν στους μαθητές μας άμεσα ή έμμεσα. Άμεσα αν για παράδειγμα δείξουν στους μαθητές τους τον τρόπο κατά τον οποίο θα μπορούν να εντοπίζουν τις λέξεις-κλειδιά ενός κειμένου και να βγάζουν την περίληψη. Έμμεσα μπορεί να γίνει αν δώσουμε για παράδειγμα μια εργασία και ταυτόχρονα ένα μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επιθυμητό είναι, τέλος, να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύσσουν δικές τους στρατηγικές για να μην έχουν σε όλες τις δυσκολίες ανάγκη τη βοήθεια του δάσκαλού τους. Αυτό σημαίνει τέλος ότι δεν πρέπει να επιμένουμε αποκλειστικά «στον τρόπο του βιβλίου» αλλά να δεχόμαστε οποιαδήποτε λογική μέθοδο που επιλύει προβλήματα και είναι κατανοητή καλύτερα από το παιδί.