Επανεξετάζοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση. Δεξιότητες την εποχή της τεχνολογίας – Τρόποι για να καλύψουν οι μαθητές τις ανάγκες τους τον 21ο αιώνα.

Τώρα που γνωρίζουμε τις προσδοκίες και τις ανάγκες των μαθητών πώς θα εξατομικεύσουμε τη μάθησή τους ώστε να αποδώσει καλύτερα;

Προφανώς δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος για όλους που να αποδίδει σε όλους τους μαθητές το ίδιο καλά. Οι Bernie Trilling και Charles Fadel βρήκαν 5 κλειδιά που μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές μας να ανακαλύψουν τη γνώση με βάση τις ανάγκες τους.

  • Δημιουργήστε συνθήκες μάθησης περισσότερο αυθεντικές με την πραγματικότητα. Οι μαθητές έχουν ανάγκη πρακτικής άσκησης μέσα από την καθημερινότητα όπου και θα συναντήσουν τα προβλήματα.
  • Επιμείνατε στην πνευματική καλλιέργεια. Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να προσαρμόζονται στις ταχύτατες κοινωνικές αλλαγές.
  • Δημιουργήστε μαθήματα που να έχουν συναισθηματική επαφή με το αντικείμενο μάθησης.
  • Δημιουργήστε ποικιλία και εξατομικευμένες συνθήκες μάθησης για τους μαθητές σας.
  • Προωθήστε την κοινωνική μάθηση στα μαθήματα. Μια επιλογή είναι η online επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους.

(Το εικονιζόμενο βιβλίο προτείνεται ανεπιφύλακτα)