ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2. Κοινωνική συμμετοχή – (Η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του σχολείου είναι βασικός παράγοντας στη μαθησιακή διαδικασία)

Αποτελέσματα ερευνών

  • Για πολλούς ερευνητές η κοινωνική συμμετοχή είναι η βασική διαδικασία μέσα από την οποία συντελείται η μάθηση και αυτό γίνεται από πολύ νωρίς. Οι γονείς αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους και μέσα από αυτές τις διαδικασίες τα παιδιά αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες που τα καθιστούν ικανά μέλη της κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Lev Vygotsky, ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά είναι η εσωτερίκευση δραστηριοτήτων, συνηθειών, λεξιλογίου και ιδεών της κοινωνίας μέσα στην οποία μεγαλώνουν.
  • Η δημιουργία ενός παραγωγικού πνεύματος συνεργασίας αποτελεί σημαντικό μέρος της μάθησης στο σχολείο, αφού βοηθάει τα παιδιά να εργαστούν σκληρότερα και να βελτιώνουν την ποιότητα των εργασιών τους (επειδή ξέρουν ότι θα συνεργαστούν και θα ανταγωνιστούν με τους συμμαθητές τους).

Στην τάξη

Οι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν πολλά για να προάγουν την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών.

  • Μπορούν να αναθέσουν στους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες και να αναλάβουν κάποιοι το ρόλο του συντονιστή, ο οποίος παρέχει καθοδήγηση στα μέλη των ομάδων.
  • Μέσα από το παράδειγμα και την καθοδήγησή τους μπορούν να διδάξουν στους μαθητές πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους.
  • Μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες για τους μαθητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να εκφράζουν τις απόψεις τους, να αυτοαξιολογούνται και να αξιολογούν τους συμμαθητές τους (αυτοαξιολόγηση & ετεροαξιολόγηση).