ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

3. Δραστηριότητες με νόημα και σκοπιμότητα – (Οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες που είναι χρήσιμες στη ζωή τους).

Αποτελέσματα ερευνών

Πολλές σχολικές δραστηριότητες δεν έχουν κανένα νόημα αφού οι μαθητές δεν κατανοούν ούτε γιατί τις κάνουν, ούτε ποιος είναι ο σκοπός τους. Μάλιστα πολλές τέτοιες δραστηριότητες έχουν νόημα για κάποιους μαθητές, αλλά δεν έχουν νόημα για άλλους με διαφορετική κουλτούρα και τρόπο σκέψης.

Στην τάξη

Οι δραστηριότητές μας μέσα στην τάξη θα πρέπει να έχουν πρακτική και νόημα αντί να ακολουθούμε «κατά γράμμα» την επίσημη κατευθυντήρια γραμμή.

  • Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο, όχι μόνο μέσω της εξέτασης των μαθημάτων, αλλά και μέσα από «τυχαίες» συζητήσεις.
  • Μπορούν να διαπραγματευτούν ένα θέμα καλώντας κάποιον επιστήμονα που θα τους μιλήσει και θα συζητήσει μαζί τους, παρά να διαβάσουν το σχετικό κείμενο από το σχολικό βιβλίο και να το «αποστηθίσουν».
  • Μπορούν να πειραματιστούν βλέποντας ένα σχετικό video ή επισκεπτόμενοι το σχολικό εργαστήριο, παρά μελετώντας τις φωτογραφίες του σχολικού βιβλίου.
  • Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε τις πολιτιστικές διαφορές των μαθητών μας, να τις σεβόμαστε και να τις θεωρούμε ως πλεονέκτημα προς αξιοποίηση και όχι ως ελάττωμα.