ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

10. Διαθέτοντας χρόνο για εξάσκηση – (Η μάθηση είναι μία πολύπλοκη δραστηριότητα και δε χωράει βιασύνη. Απαιτείται σημαντικός χρόνος και εξάσκηση για να αρχίσει να συγκροτείται η επιδεξιότητα σε ένα γνωστικό αντικείμενο.)

Αποτελέσματα ερευνών

Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν πρακτικά για να αποκτήσουν εμπειρία σε κάποιον τομέα. Ακόμη και μικρές διαφορές στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι άνθρωποι εκτίθενται σε πληροφορίες μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές στις πληροφορίες που έχουν αποκτήσει.

Η έρευνα δείχνει ότι οι ικανότητες ανάγνωσης και γραφής των μαθητών συνδέονται με τις ώρες που έχουν περάσει στην ανάγνωση και τη γραφή. Η αποτελεσματική ανάγνωση και γραφή απαιτεί πολλή πρακτική. Οι μαθητές από κοινωνικά μειονεκτικές περιοχές, που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν και λείπουν από το σχολείο λόγω εργασίας, δεν αναμένεται να έχουν βελτίωση στη γνώση, σε σύγκριση με παιδιά που είχαν περισσότερο χρόνο να εξασκηθούν και να αποκτήσουν πληροφορίες στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Στην τάξη

Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την έκθεση του μαθητή σε καταστάσεις μάθησης κυρίως σε μικρή ηλικία. Εδώ είναι μερικές προτάσεις για τους δασκάλους που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να περνούν περισσότερο χρόνο για εργασίες μάθησης.

  • Αυξήστε το ποσό του χρόνου που οι μαθητές περνούν μαθαίνοντας στην τάξη.
  • Δώστε στους μαθητές εργασίες μάθησης που είναι σύμφωνες με όσα ήδη γνωρίζουν.
  • Μην προσπαθείτε να καλύψετε πολλά θέματα ταυτόχρονα. Δώστε στους μαθητές χρόνο για να κατανοήσουν τις νέες πληροφορίες.
  • Βοηθήστε τους μαθητές να καλλιεργήσουν «την οικειοθελή εξάσκηση» που περιλαμβάνει την ενεργητική σκέψη και την παρακολούθηση της εκπαίδευσής τους (τον αυτοέλεγχο που μελετήσαμε πιο πριν).
  • Δώστε στους μαθητές πρόσβαση σε βιβλία ή σε ιστοσελίδες, ώστε να μπορέσουν να εξασκήσουν την ανάγνωση στο σπίτι.
  • Να είστε σε επαφή με τους γονείς ώστε να μπορούν να μάθουν να προσφέρουν πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες στα παιδιά τους.